เกี่ยวกับไทยสมาร์ทคาร์ด

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชั่น บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมกับได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ค(6) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้ดำเนินกิจการบัตรเงินสด ภายใต้ชื่อทางการค้า “บัตรสมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse)” มาตั้งแต่ปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาทโดยในปัจจุบันบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด มีพันธมิตรผู้ร่วมออกบัตร มากกว่า 100 องค์กร ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้ผลิตบัตรออกมามากกว่า 2,300 รูปแบบ ทั้งนี้ปัจจุบันได้กระจายอยู่ในมือผู้บริโภคมากกว่า 9,300,000 ใบ และจากการดำเนินธุรกิจการออกบัตรบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด มีจุดรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส มากถึง 26,000 จุด ทั่วประเทศ โดยมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์สมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี

จุดมุ่งหมายหลักของโครงการบัตรสมาร์ทเพิร์ส

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (TSC) มุ่งหวังที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีครบวงจร ด้วยเครือข่ายสาขา ช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวก และเทคโนโลยีของบัตรที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ลูกค้าผู้ถือบัตรได้รับสิทธิพิเศษ และความพึงพอใจตามที่มุ่งหวัง

จุดมุ่งหมายหลักของโครงการ บัตรสมาร์ทเพิร์ส นั้นก็เพื่อ การนำเสนอบริการ ในรูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Purse) และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) ผ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยการลดต้นทุนในการผลิตเหรียญกษาปณ์, ธนบัตร และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาทำคูปองกระดาษ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีจุดมุ่งหมายในการทำโครงการนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดในรูปแบบ Loyalty Program และการบริหารระบบสมาชิก ให้กับคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัท ฯ ผู้ออกบัตร

ฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส

ฟังก์ชั่นการใช้งานแบบ Cash Card โดยใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส เปรียบเสมือนการใช้เป็นกระเป๋าเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลูกค้าผู้ถือบัตร สามารถเติมเงิน เติมคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) หรือเติมตั๋วเงินอิเล็คทรอนิกส์ (E-Voucher) และสามารถนำไปใช้จ่ายตามร้านค้าจุดรับบัตรที่มีเครื่องหมาย Welcome Signage อาทิ 7-Eleven ทุกสาขา

ฟังก์ชั่นการใช้งานผ่าน Loyalty Program เป็นระบบการแจกรางวัล (Reward) ผ่านระบบสมาร์ทเพิร์ส อาทิ แต้ม ส่วนลดในรูปต่างๆ เช่น ส่วนลดทันที ส่วนลดในรูปแบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น ซึ่งระบบ เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ทุกรูปแบบ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ บริหารงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทาง การจัดรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆผ่านระบบ Loyalty Program ซึ่งทางคู่ค้าเองสามารถนำข้อมูลการใช้งานของสมาชิกผู้ถือบัตร ไปทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบรายการส่งเสริมการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ซึ่งเป็นการทำการตลาดในรูปแบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management) ซึ่งสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

ฟังก์ชั่นการใช้งาน DRM (Dealer Relationship Management) การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทคู่ค้ากับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) โดยการนำเทคโนโลยีของสมาร์ทเพิร์สเข้ามาช่วยบริหารจัดการแจกรางวัลในรูปแบบการรับเงินรางวัล หรือ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ ใส่ลงในบัตรสมาชิกสมาร์ทเพิร์สที่ทางบริษัทมอบให้กับ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ร้านค้าจำหน่าย (Sub Dealer) พนักงานขาย (Sales) ลูกค้า (Costumer) โดยนำบัตรสมาชิกสมาร์ทเพิร์สไปรับรางวัลได้ที่ร้าน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือนำบัตรสมาชิกสมาร์ทเพิร์สที่มีเงินรางวัลไปใช้จ่ายที่ร้านค้าที่เป็นจุดรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส (Link จุดรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส) ทั้งนี้ DRM ยังช่วยลดการสต๊อกของรางวัลและช่วยให้การแจกรางวัลตรงตามความต้องการของตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น

Thai Smart Card Company Limited is a joint venture company among Thailand leading financial firms, namely Government Saving Bank, Krung Thai Bank Public Company Limited, and many reputable companies which are CP All Public Company Limited, True Corporation Public Company Limited, NTT DATA Corporation, Loxley Public Company Limited and SVOA Public Company Limited.

Thai Smart Card Company Limited got a license from The Ministry of Finance to operate "Cash Card" under trading name "Smart Purse Card" since 2004 with the registered capital of 1600 million baht. Currently Thai Smart Card Company Limited has alliance more than 100 organizations and issued more than 2,300 design of cards, providing more than 9.3 million cash cards and more than 26,000 terminals, total spent with Smart Purse is more than 20,000 million baht yearly.

Main Objective of Smart Purse Cash Card Project

Thai Smart Card Company Limited anticipates to present decent and complete service with multiple branches, ease of transactions and acknowledged technological advancement fulfilling privilege and satisfaction for our cardholders.

Main objectives of Smart Purse cash card are not only presenting services in form of cash and electronic coupons through smart card but also providing ease to customers and assisting country's economic by reducing manufacturing cost of coins and bank notes, reducing destruction of resource to produce paper coupons. Furthermore, Thai Smart Card Company Limited also expect that this project will be able to help promoting marketing campaigns for issuers' partners and alliances.

Smart Purse functions

Cash Card Function: by using Smart Purse as a electronic cash card; cardholders can top up money, e-coupons or e-vouchers for using at any service shops that has welcome signage for example all branches of 7-Eleven.

Loyalty Program Function: by giving rewards program through Smart Purse systems which are points and various types of discounts, for example, instant discount and e-coupons discount. This system is a new form of marketing campaigns which could responses to all kinds of business requirements with enhance internal operations and managements. This also increases channels for new methods of marketing campaigns through loyalty programs, which partners could greatly benefited from understanding consumer behavior and can use these statistics to investigate customer behavior (R&D). This is a method for marketing tool, CRM, for understanding and correctly response to customers need.