• 1

  ซื้อบัตร all smart pay ณ ร้านค้าจำหน่ายบัตร / ออกบัตรร่วม

 • 2

  ลงทะเบียนสมัครบัตร all smart pay ณ จุดจำหน่ายบัตร เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้จ่ายผ่านบัตร สามารถลงทะเบียน โดยกรอกใบสมัครที่แนบมาให้ครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • 3

  เติมเงินลงบัตร ขั้นต่ำเพียง 50.- และสูงสุดไม่เกินวงเงินของบัตร ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ/ร้านค้าที่เป็นจุดบริการเติมเงิน

 • 4

  แตะบัตรที่เครื่องรับบัตรเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ

 • 5

  รับใบเสร็จ