• ไม่ควรเจาะ หรือทำให้บัตรหักงอ ชำรุด หรือถูกขีดข่วน

  • ไม่ควรวางบัตรไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อนจัด ความชื้นสูง หรือมีคลื่นแม่เหล็กสูง

  • บัตรมีปัญหาใช้การไม่ได้ หรืออื่นๆ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หลังบัตร