• ลงทะเบียนสมัครบัตร โดยการกรอกข้อมูลในเอกสารที่แนบมาพร้อมบัตรให้ครบถ้วน ณ จุดจำหน่ายบัตร