• บัตรที่บริษัทฯ ออกร่วมกับองค์กรภาคเอกชน (Co-Branded Card)

    บัตรประเภทนี้เป็นบัตรที่ทางบริษัทฯ ออกร่วมกับองค์กรภาคเอกชนที่สนใจนำบัตรดังกล่าวไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในรูปแบบบัตรสมาชิก (Member Card) เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการภายในร้านค้า หรือทุกที่ที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า

  • บัตรที่บริษัทฯ ออกร่วมกับสถาบันการศึกษา / องค์กร (ID Card)

    บัตรประเภทนี้เป็นบัตรที่ทางบริษัทฯ ออกร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรที่สนใจนำบัตรดังกล่าวไปใช้ในการบริหารระบบนักศึกษาของสถาบันในรูปแบบบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา บัตรประจำตัวพนักงาน และเป็นบัตรที่ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการภายในสถาบัน หรือร้านค้าอื่น และทุกที่ที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า