สัญลักษณ์การให้บริการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบบเติมเงิน (Pre-paid) ในรูปแบบบัตร (Physical card) และ เสมือนบัตร (Virtual card) เพื่อความสะดวกในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ แทนการชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ตกลงร่วมกันกับบริษัท

ระบบออลล์สมาร์ทเพย์ ประกอบด้วย บัตรออลล์สมาร์ทเพย์ เครื่องรับบัตร (Point of Sale Terminal) เครื่องอ่านบัตร (Card Reader) ชุดโปรแกรมคำสั่งออลล์สมาร์ทเพย์ รวมทั้งเครือข่ายการให้บริการบัตรออลล์สมาร์ทเพย์