สมาชิกบัตร

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานบัตรโดยการ Log in จากหน้าเว็บไซต์ Registered members are able to log in to website to query following items.

  • รายการเติมเงิน (Top Up Transaction History)
  • รายการใช้จ่ายผ่านบัตร (Payment Transaction History)
  • ยอดเงินคงเหลือในบัตร (Balance Inquiry)