ร้านค้ารับบัตร

สามารถใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ “ออลล์สมาร์ทเพย์” และ “วีซ่า”