บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 27 ห้อง 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ 0-2856-2000
  • โทรสาร 0-2856-2001
  • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.

Call Center 0-2088-2555 เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.30-22.00 น.

กรอกแบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกรหัสยืนยัน / Security Code *

FAQs

บัตรสมาร์ทเพิร์ส คือ การเก็บเงินสดไว้ในบัตรในรูปของเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส ณ ร้านค้า เหมาะสำหรับการใช้จ่ายที่มีมูลค่าไม่มากนักแทนการใช้ธนบัตรหรือเหรียญ โดยมูลค่าในบัตรจะลดลงตามปริมาณการใช้ และสามารถเติมเงินลงในบัตรด้วยเงินสด ได้ที่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา ทั่วประเทศ ซึ่งการทำบัตรหายเท่ากับการทำเงินหายจึงควรดูแลเหมือนเงินสดและเก็บในที่ปลอดภัย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรสมาร์ทเพิร์สมีมากมายดังนี้ - บัตรสมาร์เพิร์สสามารถลดภาระ และความเสี่ยงจากการถือเงินสดช่วยให้ผู้ถือบัตรมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการพกพาบัตรเพียงใบเดียวแต่ใช้งานได้หลากหลาย - ผู้ถือบัตรจะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว แก้ปัญหาการซื้อของแล้วไม่มีเงินทอน - ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรสมาร์ทเพิร์สไปใช้ยังบริการอื่นๆ ที่รับบัตร นับเป็นช่องทางใหม่ในการจับจ่ายใช้สอย เช่น โทรศัพท์ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ ร้านหนังสือ-บันเทิง ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น - บัตรสมาร์ทเพิร์สช่วยบริหารค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการของธุรกิจหลากหลายประเภทที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนภายในบัตรใบเดียวกัน พร้อมระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด - ผู้ถือบัตรมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมจากร้านค้าและเครือข่าย

บัตรสมาร์ทเพิร์สสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่รับบัตรสมาร์ทเพิร์ส โดยแตะบัตรที่เครื่องรับบัตร Cashier เครื่องจะทำการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร และทำการหักเงินออกจากบัตรเท่ากับจำนวนเงินค่าสินค้าซึ่งจะแสดงในหน้าจอของเครื่องรับบัตร จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินซึ่งจะแสดงยอดเงินค่าสินค้ายอดเงินคงเหลือในบัตรและแต้มสะสมในบัตร

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้จากสลิปที่ผู้ถือบัตรจะได้รับทุกครั้งที่มีการทำรายการซื้อจากร้านค้าที่รับบัตร หรือแตะบัตรที่เครื่องรับบัตรหน้าจอจะแสดงยอดเงินและแต้มสะสมคงเหลือในบัตร

สามารถใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์

ทั่วประเทศ (สามารถตรวจสอบร้านค้ารับบัตรได้ ที่นี่)

ในปัจจุบันสามารถเติมเงินได้ด้วยเงินสดที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven) ทุกสาขา ทั่วประเทศ

อายุการใช้งาน 3 ปีนับจากวันที่มีการเปิดบัตรครั้งแรก หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

ในช่วง 30 วันก่อนวันหมดอายุเป็นต้นไป ในท้ายสลิปของทุกรายการจะขึ้นข้อความแจ้งวันหมดอายุให้ทราบ

บัตรหมดอายุแล้วจะสามารถใช้ได้อีก 90 วัน โดยสามารถใช้บัตรซื้อสินค้า และใช้อีคูปองที่ยังไม่หมดอายุได้ แต่ไม่สามารถเติมเงินได้ ลูกค้าสามารถดูในท้ายใบเสร็จจะแจ้งว่าบัตรหมดอายุมาแล้วกี่วัน หลังจากนั้น บัตรจะใช้ไม่ได้โดยอัตโนมัติ

สามารถซื้อบัตรใหม่ได้ที่ร้านค้าที่จะหน่ายบัตรสมาร์ทเพิร์ส จากนั้นทำรายการโอนถ่ายข้อมูลได้ ณ. ร้านค้า ที่จำหน่ายบัตรนั้นๆ ทั้งนี้การโอนถ่ายข้อมูลจะต้องอยู่ในเงื่อนไขคือบัตรประเภทเดียวกัน จะโอนไปได้ทั้งเงิน, แต้ม, อี คูปอง(ที่ยังไม่หมดอายุ) และข้อมูลผู้ถือบัตร

กรณีเป็นบัตรที่ออกร่วมกับองค์กรอื่น หรือภาคเอกชนอื่นๆ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งผู้ออกบัตร เพื่อทำการอายัดข้อมูลส่วนตัวของผู้ออกบัตร เช่น บัตรพนักงาน หรือบัตรสมาชิก เนื่องจากบัตรสมาร์ทเพิร์สเปรียบเสมือนกระเป๋าเงิน จำนวนเงินในบัตรเปรียบเสมือนเงินสด ดังนั้นถ้าบัตรหายเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินและเงินสดหาย จึงไม่สามารถทำการอายัดเงินที่อยู่ในบัตรสมาร์ทเพิร์สได้

กรณีที่บัตรสมาร์ทเพิร์สเสียและไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อร้านค้า ที่เป็นผู้จำหน่ายบัตร เพื่อขอให้ทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนบัตรให้ใหม่ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้านั้นๆ

บัตรออลล์สมาร์ทเพย์ คือ (all smart pay) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ พรีเพด (Prepaid) ที่ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินได้ตั้งแต่ 50-49,999 บาท ที่ เซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ เพื่อนำไปซื้อสินค้า ค่าบริการ แทนการชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าเครือข่าย ที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า

สามารถใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่เป็นจุดรับบัตร all smart pay และร้านค้ารับบัตร VISA ที่มีให้บริการมากกว่า 4 แสนร้านค้าทั่วประเทศ

1. ซื้อบัตรออลล์สมาร์ทเพย์ ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  และร้านค้าที่ร่วมโครงการ

2. เติมเงินลงบัตร ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

3. ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยการแตะบัตรที่เครื่องรับบัตร ที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า ไม่กี่วินาที การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

4. รอรับใบเสร็จ ซึ่งจะระบุเงินคงเหลือในบัตร


ผู้ถือบัตรสามารถทราบผลการตรวจสอบยอดเงินดังกล่าวได้ทันทีจากใบสลิปบันทึกรายการทุกครั้งที่มีการเติมเงินลงในบัตร ณ ร้าน 7-Eleven/จุดบริการอื่นที่บริษัทกำหนด หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า

ณ ร้าน 7-Eleven หรือจุดบริการอื่นที่บริษัทกำหนด

ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ของตราวีซ่าหรือร้านค้าที่บริษัทกำหนด

ตามวันหมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตร

บัตรหมดอายุไม่สามารถเติมเงินหรือใช้จ่ายได้

วิธีดำเนินการ

-  ซื้อบัตรใหม่ตามราคา ณ จุดให้บริการ

-  ผู้ถือบัตรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

-  บริษัทจะดำเนินการโอนมูลค่าเงินคงเหลือเข้าบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตร

กรณีบัตรชำรุดภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้บัตรผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัท

·  กรณีบัตรชำรุด ซึ่งบริษัทตรวจสอบตามมาตรฐานของบริษัทแล้วพบว่า ความชำรุดบกพร่องนั้นเกิดจากขั้นตอนการผลิต บริษัทจะดำเนินการดังนี้

ก.   ออกบัตรใหม่

บริษัทจะออกบัตรใหม่ให้กับผู้ถือบัตร พร้อมถ่ายโอนข้อมูลของสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุดเข้าบัตรใหม่ โดยบริษัทจะจัดส่งบัตรใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ซึ่งผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับบริษัท

ข.   มูลค่าเงินคงเหลือในบัตร

บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรตามจำนวนที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระบบของบริษัทไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร

·  กรณีบัตรชำรุดอันเนื่องมาจากเหตุภายนอกที่มิใช่ความผิดของบริษัท หรือเกิดจากผู้ถือบัตรกระทำด้วยตนเอง  ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนบัตรใหม่ และจะดำเนินการดังนี้

ก.   บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบว่าบัตรชำรุดดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

ข.   กรณีผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือเท่ากับจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทและสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร

ค.   กรณีผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่และประสงค์จะยกเลิกบัตร ให้ผู้ถือบัตรส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารแนบท้ายตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเท่าจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้ แต่จะไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตร โดยบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ง.  ในส่วนสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด หากผู้ถือบัตรซื้อบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท เพื่อขอให้บริษัทโอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในบัตรที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่ได้

กรณีบัตรชำรุดหลังจากครบกำหนดเวลา 15 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้บัตรบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ และจะดำเนินการดังนี้

-  กรณีผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร

-  กรณีผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้ แต่จะไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตร

-  สิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด หากผู้ถือบัตรซื้อบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทเพื่อขอโอนสิทธิประโยชน์ ที่ยังคงเหลืออยู่ ในบัตรที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่ได้

เมื่อบัตรหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้งอายัดบัตรในทันที ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-088-2555