ประชาสัมพันธ์

FEB 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ จับมือ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายเฉลิมชัย ฉัตรชัยกนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบัตร SSRU Smart Purse


โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายต้องการให้เกิด ความสะดวก สบายและคุ้มค่า โดยกำหนดให้ใช้บัตร SSRU Smart Purse เป็นบัตรศูนย์อาหาร เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย และจุดรับบัตรภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์, ร้าน True Coffee และ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ไม่มีบัตรสมาร์ทเพิร์สก็สามารถแลกบัตรชั่วคราวเพื่อใช้ซื้อสินค้า และอาหารภายในมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน ซึ่งกำหนดเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายน 2560

ข่าวอื่นๆ