ประชาสัมพันธ์

DEC 2018

ทำไม? ต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนบัตรสมาร์ทเพิร์ส

ถามตอบเรื่องการลงทะเบียนบัตรสมาร์ทเพิร์ส

Q: การลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนคืออะไร
A: คือการกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลการทำงานและรายได้ รวมถึงข้อมูลที่ใช้ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์


Q: การแสดงตัวตนมีประโยชน์อย่างไร
A: การลงทะเบียนแสดงตัวตน คือการบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรเข้าไปในฐานระบบ เพื่อยืนยันว่าบัตรมีผู้ใช้อยู่จริง ถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันบัตรถูกยกเลิก 


Q: บัตรสมาร์ทเพิร์สต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนด้วยหรือไม่
A: บัตรสมาร์ทเพิร์สทุกประเภทก็ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเช่นกันค่ะ เพราะบัตรสมาร์ทเพิร์สมีลักษณะเป็นบัตรเงินสด

ข่าวอื่นๆ