โปรโมชั่น

แต้มบัตรสมาร์ทเพิร์ส ทุกประเภท และบัตร 7-Card นำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ และชุด Combo Set ในเครือ SF

แต้มบัตรสมาร์ทเพิร์ส ทุกประเภท และบัตร 7-Card นำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ และชุด Combo Set ในเครือ SFวันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 

1.ยกเว้น เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ ดิเอ็มโพเรียม และ SFC Big C ปราจีนบุรี ที่ไม่ร่วมรายการ

2.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับ

โปรโมชั่นอื่นๆ