โปรโมชั่น

รับแต้มพิเศษ เมื่อชำระผ่านบัตร 7Card และบัตรสมาร์ทเพิร์ส ทุกประเภท

พิเศษ!! เฉพาะบัตรสมาชิก 7 Card และบัตรที่มีโลโก้สมาร์ทเพิร์ส เท่านั้น

ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ ( 24 พ.ย. 61 - 3 ม.ค. 62)


* จำกัดการซื้อท่านละไม่เกิน 10 ชุด / 1 ใบเสร็จ

โปรโมชั่นสิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายของรายการ

กลับ