ปรัชญาและวิสัยทัศน์องค์กร

ปรัชญาองค์กร

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข

Through happy employees, we desire to see smiles from customers

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคม Cashless

To contribute towards creating a cashless society