บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 27 ห้อง 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ 0-2856-2000
  • โทรสาร 0-2856-2001

Call Center 0-2088-2555 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

FAQs

บัตรสมาร์ทเพิร์ส คือ การเก็บเงินสดไว้ในบัตรในรูปของเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส ณ ร้านค้า เหมาะสำหรับการใช้จ่ายที่มีมูลค่าไม่มากนักแทนการใช้ธนบัตรหรือเหรียญ โดยมูลค่าในบัตรจะลดลงตามปริมาณการใช้ และสามารถเติมเงินลงในบัตรด้วยเงินสด ได้ที่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา ทั่วประเทศ ซึ่งการทำบัตรหายเท่ากับการทำเงินหายจึงควรดูแลเหมือนเงินสดและเก็บในที่ปลอดภัย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรสมาร์ทเพิร์สมีมากมายดังนี้ - บัตรสมาร์เพิร์สสามารถลดภาระ และความเสี่ยงจากการถือเงินสดช่วยให้ผู้ถือบัตรมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการพกพาบัตรเพียงใบเดียวแต่ใช้งานได้หลากหลาย - ผู้ถือบัตรจะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว แก้ปัญหาการซื้อของแล้วไม่มีเงินทอน - ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรสมาร์ทเพิร์สไปใช้ยังบริการอื่นๆ ที่รับบัตร นับเป็นช่องทางใหม่ในการจับจ่ายใช้สอย เช่น โทรศัพท์ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ ร้านหนังสือ-บันเทิง ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น - บัตรสมาร์ทเพิร์สช่วยบริหารค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการของธุรกิจหลากหลายประเภทที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนภายในบัตรใบเดียวกัน พร้อมระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด - ผู้ถือบัตรมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมจากร้านค้าและเครือข่าย

บัตรสมาร์ทเพิร์สสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่รับบัตรสมาร์ทเพิร์ส โดยแตะบัตรที่เครื่องรับบัตร Cashier เครื่องจะทำการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร และทำการหักเงินออกจากบัตรเท่ากับจำนวนเงินค่าสินค้าซึ่งจะแสดงในหน้าจอของเครื่องรับบัตร จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินซึ่งจะแสดงยอดเงินค่าสินค้ายอดเงินคงเหลือในบัตรและแต้มสะสมในบัตร

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้จากสลิปที่ผู้ถือบัตรจะได้รับทุกครั้งที่มีการทำรายการซื้อจากร้านค้าที่รับบัตร หรือแตะบัตรที่เครื่องรับบัตรหน้าจอจะแสดงยอดเงินและแต้มสะสมคงเหลือในบัตร

ในปัจจุบันสามารถเติมเงินได้ด้วยเงินสดที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven) ทุกสาขา ทั่วประเทศ

สามารถใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทั่วประเทศ

อายุการใช้งาน 3 ปีนับจากวันที่มีการเปิดบัตรครั้งแรก หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด

บัตรหมดอายุแล้วจะสามารถใช้ได้อีก 90 วัน โดยสามารถใช้บัตรซื้อสินค้า และใช้อีคูปองที่ยังไม่หมดอายุได้ แต่ไม่สามารถเติมเงินได้ ลูกค้าสามารถดูในท้ายใบเสร็จจะแจ้งว่าบัตรหมดอายุมาแล้วกี่วัน หลังจากนั้น บัตรจะใช้ไม่ได้โดยอัตโนมัติ

สามารถซื้อบัตรใหม่ได้ที่ร้านค้าที่จะหน่ายบัตรสมาร์ทเพิร์ส จากนั้นทำรายการโอนถ่ายข้อมูลได้ ณ. ร้านค้า ที่จำหน่ายบัตรนั้นๆ ทั้งนี้การโอนถ่ายข้อมูลจะต้องอยู่ในเงื่อนไขคือบัตรประเภทเดียวกัน จะโอนไปได้ทั้งเงิน, แต้ม, อี คูปอง(ที่ยังไม่หมดอายุ) และข้อมูลผู้ถือบัตร

กรณีที่บัตรสมาร์ทเพิร์สเสียและไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อร้านค้า ที่เป็นผู้จำหน่ายบัตร เพื่อขอให้ทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนบัตรให้ใหม่ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้านั้นๆ

กรณีเป็นบัตรที่ออกร่วมกับองค์กรอื่น หรือภาคเอกชนอื่นๆ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งผู้ออกบัตร เพื่อทำการอายัดข้อมูลส่วนตัวของผู้ออกบัตร เช่น บัตรพนักงาน หรือบัตรสมาชิก เนื่องจากบัตรสมาร์ทเพิร์สเปรียบเสมือนกระเป๋าเงิน จำนวนเงินในบัตรเปรียบเสมือนเงินสด ดังนั้นถ้าบัตรหายเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินและเงินสดหาย จึงไม่สามารถทำการอายัดเงินที่อยู่ในบัตรสมาร์ทเพิร์สได้