โปรโมชั่น

แต้มบัตรสมาร์ทเพิร์ส ทุกประภท และบัตร 7-Card นำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ และชุด Combo Set ในเครือ SF

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

  • 1.ยกเว้น เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ ดิเอ็มโพเรียม และ SFC Big C ปราจีนบุรี ที่ไม่ร่วมรายการ
  • 2.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  • 3.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับ

โปรโมชั่นอื่นๆ