โปรโมชั่น

แหนมตุ้มจิ๋ว ตราส.ขอนแก่น 60 กรัม 1 แพ็ก 20.- 1(ปกติ 26.-)

พิเศษ!! เฉพาะบัตรสมาชิก 7 Card และบัตรที่มีโลโก้สมาร์ทเพิร์ส เท่านั้น

ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ ( 13 - 19 ก.ย. 61)

* จำกัดการซื้อท่านละไม่เกิน 10 แพ็ก / 1 ใบเสร็จ
โปรโมชั่นสิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายของรายการ

กลับ

โปรโมชั่นอื่นๆ