โปรโมชั่น

ไก่แดดเดียว ตราซีพี 1 แพ็ก 25.- (ปกติ 32.-)

พิเศษ!! เฉพาะบัตรสมาชิก 7 Card และบัตรที่มีโลโก้สมาร์ทเพิร์ส เท่านั้น

ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ ( 18 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61)

* จำกัดการซื้อท่านละไม่เกิน 10 ชุด / 1 ใบเสร็จ
โปรโมชั่นสิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายของรายการ

กลับ

โปรโมชั่นอื่นๆ