บัตรสมาร์ทเพิร์ส

ประเภทบัตร (Card Type)

บัตรที่ออกโดย บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (Generic Card)

บัตรประเภทนี้เป็นบัตรที่ไม่ต้องมีการสมัครหรือกรอกรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถซื้อบัตร และเติมเงินลงบัตรเพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการได้ทันที

บัตรที่บริษัทฯ ออกร่วมกับองค์กรภาคเอกชน (Co-Branded Card)

บัตรประเภทนี้เป็นบัตรที่ทางบริษัทฯ ออกร่วมกับองค์กรภาคเอกชนที่สนใจนำบัตรดังกล่าวไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ลูกค้าในรูปแบบบัตรสมาชิก (Member Card) เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิกในรูปแบบของคูปองอิเล็กทรอนิกส์ การให้แต้มสะสมลงบัตร การขายตั๋วลงบัตร ฯลฯ

บัตรที่บริษัทฯ ออกร่วมกับสถาบันการศึกษา (ID Card)

บัตรประเภทนี้เป็นบัตรที่ทางบริษัทฯ ออกร่วมกับสถาบันการศึกษาที่สนใจนำบัตรดังกล่าวไปใช้ในการบริหารระบบนักศึกษาของสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการชำระค่าสินค้าและบริการภายในสถาบัน ตลอดจนร้านค้าอื่น ๆ

บัตรที่บริษัทฯ ออกร่วมกับธนาคาร

บัตรประเภทที่รวมเอาระบบ ATM ของธนาคารและระบบบัตรเงินสดสมาร์ทเพิร์สไว้ในบัตรใบเดียว ซึ่งสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและ บริการผ่านบัตรและยังเป็นบัตรเอทีเอ็มได้อีกด้วย