บัตรสมาร์ทเพิร์ส

ใช้บัตรอย่างไร (How to use)

วิธีการใช้จ่ายสุดสมาร์ทง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน

 • 1.

  ซื้อบัตรสมาร์ทเพิร์ส ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ

  อ่านรายละเอียดสถานที่ซื้อบัตร

 • 2.

  เติมเงินลงบัตร ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ

  อ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงิน

 • 3.

  ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยการแตะบัตรที่เครื่องรับบัตร ไม่กี่วินาที การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

 • 4.

  รอรับใบเสร็จ ซึ่งจะระบุเงินคงเหลือในบัตร แต้มสะสม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

“ช้อปปิ้ง แตะบัตร ไม่ต้องยุ่งยากเซ็นสลิป”