บัตรสมาร์ทเพิร์ส

ใช้บัตรที่ไหน (Where to use)

คุณสามารถใช้บัตร สมาร์ทเพิร์ส ได้ทุกที่ ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้

เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้รับความสะดวกสบายในการใช้จ่ายประจำวันและลดภาระในการใช้เงินสดย่อย และประหยัดเวลาในการซื้อสินค้า/บริการ บริษัทฯจึงได้จัดเตรียมสถานที่รับบัตรเพื่อรองรับ การใช้จ่ายของผู้ถือบัตร ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ ร้านบันเทิง ร้านหนังสือ อาหารและเครื่องดื่ม สถานเสริมความงาม การเดินทาง สถานีบริการน้ำมัน และบริการต่างๆ

โลโก้ร้านค้ารับบัตร

สมัครเป็นร้านค้ารับบัตร